Studio108

煩悩スタヂヲ

コードデータ(MIDIデータ)

ecatch-other
【ファイル】 : .midi & .band

【MIDIデータ】

<Scale>(24 Scales)

C Scale / Am Scale / Db Scale / Bbm Scale / D Scale / Bm Scale / Eb Scale / Cm Scale / E Scale / C#m Scale

F Scale / Dm Scale / Gb Scale / Ebm Scale / G Scale / Em Scale / Ab Scale / Fm Scale / A Scale / F#m Scale

Bb Scale / Gm Scale / B Scale / G#m Scale<Key = C - Am>(80 Chords)

C / Cmaj7 / C7 / Dm / Dm6 / Dm7 / D7 / Em / Em7 / E / E7 / E7sus4 / F / Fmaj7 / Fm

Fm6 / F7 / G / G7 / G7sus4 / Gm7 / Am / Ammaj7 / Am7 / Am6 / Amaug / A7 / Bm7(b5) / Bm7 / B7

C6 / Caug / Cmaj9 / Cadd9 / C9 / Dmmaj7 / Dmadd9 / Dm9 / D9 / Dm7(b5) / E7aug / E7(b9) / E7(#9) / E9 / Em7(b5)

F6 / Fmaj9 / Fadd9 / F9 / Gm6 / G6 / Gaug / G7aug / G7(b9) / G9 / Ammaj9 / Amadd9 / A7(b9) / B7(b5) / B7(b9)


G(onB) / Amin7(onG) / Emin7(onD) / C(onB) / C(onBb) / E7(onG#) / F(onA) / Emmaj7(onD#) / Em6(onC#) / Cmaj7(onB)

F(onG) / Fmaj7(onG) / C(onG) / G(onBb) / Dm7(onG) / D(onC) / D(onF#) / Gm6(onBb) / Em(onB) / Amin7(onD)<Key = Db - Bbm>(60 Chords)

Db / Dbmaj7 / Db7 / Ebm / Ebm6 / Ebm7 / Eb7 / Fm / Fm7 / F / F7 / F7sus4 / Gb / Gbmaj7 / Gbm

Gbm6 / Gb7 / Ab / Ab7 / Ab7sus4 / Abm7 / Bbm / Bbmmaj7 / Bbm7 / Bbm6 / Bbmaug / Bb7 / Cm7(b5) / Cm7 / C7

Db6 / Dbaug / Dbmaj9 / Dbadd9 / Db9 / Ebmmaj7 / Ebmadd9 / Ebm9 / Eb9 / Ebm7(b5) / F7aug / F7(b9) / F7(#9) / F9 / Fm7(b5)

Gb6 / Gbmaj9 / Gbadd9 / Gb9 / Abm6 / Ab6 / Abaug / Ab7aug / Ab7(b9) / Ab9 / Bbmmaj9 / Bbmadd9 / Bb7(b9) / C7(b5) / C7(b9)<Key = D - Bm>(60 Chords)

D / Dmaj7 / D7 / Em / Em6 / Em7 / E7 /F#m / F#m7 / F# / F#7 / F#7sus4 / G / Gmaj7 /Gm

Gm6 / G7 / A / A7 / A7sus4 / Am7 / Bm / Bmmaj7 / Bm7 / Bm6 / Bmaug / B7 / C#m7(b5) / C#m7 / C#7

D6 / Daug / Dmaj9 / Dadd9 / D9 / Emmaj7 / Emadd9 / Em9 / E9 / Em7(b5) / F#7aug / F#7(b9) / F#7(#9) / F#9 / F#m7(b5)

G6 / Gmaj9 / Gadd9 / G9 / Am6 / A6 / Aaug / A7aug / A7(b9) / A9 / Bmmaj9 / Bmadd9 / B7(b9) / C#7(b5) / C#7(b9)<Key = Eb - Cm>(60 Chords)

Eb / Ebmaj7 / Eb7 / Fm / Fm6 / Fm7 / F7 / Gm / Gm7 / G / G7 / G7sus4 / Ab / Abmaj7 / Abm

Abm6 / Ab7 / Bb / Bb7 / Bb7sus4 / Bbm7 / Cm / Cmmaj7 / Cm7 / Cm6 / Cmaug / C7 / Dm7(b5) / Dm7 / D7

Eb6 / Ebaug / Ebmaj9 / Ebadd9 / Eb9 / Fmmaj7 / Fmadd9 / Fm9 / F9 / Fm7(b5) / G7aug / G7(b9) / G7(#9) / G9 / Gm7(b5)

Ab6 / Abmaj9 / Abadd9 / Ab9 / Bbm6 / Bb6 / Bbaug / Bb7aug / Bb7(b9) / Bb9 / Cmmaj9 / Cmadd9 / C7(b9) / D7(b5) / D7(b9)<Key = E - C#m>(60 Chords)

E / Emaj7 / E7 / F#m / F#m6 / F#m7 / F#7 / G#m / G#m7 / G# / G#7 / G#7sus4 / A / Amaj7 / Am

Am6 / A7 / B / B7 / B7sus4 / Bm7 / C#m / C#mmaj7 / C#m7 / C#m6 / C#maug / C#7 / D#m7(b5) / D#m7 / D#7

E6 / Eaug / Emaj9 / Eadd9 / E9 / F#mmaj7 / F#madd9 / F#m9 / F#9 / F#m7(b5) / G#7aug / G#7(b9) / G#7(#9) / G#9 / G#m7(b5)

A6 / Amaj9 / Aadd9 / A9 / Bm6 / B6 / Baug / B7aug / B7(b9) / B9 / C#mmaj9 / C#madd9 / C#7(b9) / D#7(b5) / D#7(b9)<Key = F - Dm>(60 Chords)

F / Fmaj7 / F7 / Gm / Gm6 / Gm7 / G7 / Am / Am7 / A / A7 / A7sus4 / Bb / Bbmaj7 / Bbm

Bbm6 / Bb7 / C / C7 / C7sus4 / Cm7 / Dm / Dmmaj7 / Dm7 / Dm6 / Dmaug / D7 / Em7(b5) / Em7 / E7

F6 / Faug / Fmaj9 / Fadd9 / F9 / Gmmaj7 / Gmadd9 / Gm9 / G9 / Gm7(b5) / A7aug / A7(b9) / A7(#9) / A9 / Am7(b5)

Bb6 / Bbmaj9 / Bbadd9 / Bb9 / Cm6 / C6 / Caug / C7aug / C7(b9) / C9 / Dmmaj9 / Dmadd9 / D7(b9) / E7(b5) / E7(b9)<Key = Gb - Ebm>(60 Chords)

Gb / Gbmaj7 / Gb7 / Abm / Abm6 / Abm7 / Ab7 / Bbm / Bbm7 / Bb / Bb7 / Bb7sus4 / Cb / Cbmaj7 / Cbm

Cbm6 / Cb7 / Db / Db7 / Db7sus4 / Dbm7 / Ebm / Ebmmaj7 / Ebm7 / Ebm6 / Ebmaug / Eb7 / Fm7(b5) / Fm7 / F7

Gb6 / Gbaug / Gbmaj9 / Gbadd9 / Gb9 / Abmmaj7 / Abmadd9 / Abm9 / Ab9 / Abm7(b5) / Bb7aug / Bb7(b9) / Bb7(#9) / Bb9 / Bbm7(b5)

Cb6 / Cbmaj9 / Cbadd9 / Cb9 / Dbm6 / Db6 / Dbaug / Db7aug / Db7(b9) / Db9 / Ebmmaj9 / Ebmadd9 / Eb7(b9) / F7(b5) / F7(b9)<Key = G - Em>(60 Chords)

G / Gmaj7 / G7 / Am / Am6 / Am7 / A7 / Bm / Bm7 / B / B7 / B7sus4 / C / Cmaj7 / Cm

Cm6 / C7 / D / D7/ D7sus4 / Dm7 / Em / Emmaj7 / Em7 / Em6 / Emaug / E7 / F#m7(b5) / F#m7 / F#7

G6 / Gaug / Gmaj9 / Gadd9 / G9 / Ammaj7 / Amadd9 / Am9 / A9 / Am7(b5) / B7aug / B7(b9) / B7(#9) / B9 / Bm7(b5)

C6 / Cmaj9 / Cadd9 / C9 / Dm6 / D6 / Daug / D7aug / D7(b9) / D9 / Emmaj9 / Emadd9 / E7(b9) / F#7(b5) / F#7(b9)<Key = Ab - Fm>(60 Chords)

Ab / Abmaj7 / Ab7 / Bbm / Bbm6 / Bbm7 / Bb7 / Cm / Cm7 / C / C7 / C7sus4 / Db / Dbmaj7 / Dbm

Dbm6 / Db7 / Eb / Eb7 / Eb7sus4 / Ebm7 / Fm / Fmmaj7 / Fm7 / Fm6 / Fmaug / F7 / Gm7(b5) / Gm7 / G7

Ab6 / Abaug / Abmaj9 / Abadd9 / Ab9 / Bbmmaj7 / Bbmadd9 / Bbm9 / Bb9 / Bbm7(b5) / C7aug / C7(b9) / C7(#9) / C9 / Cm7(b5)

Db6 / Dbmaj9 / Dbadd9 / Db9 / Ebm6 / Eb6 / Ebaug / Eb7aug / Eb7(b9) / Eb9 / Fmmaj9 / Fmadd9 / F7(b9) / G7(b5) / G7(b9)<Key = A - F#m>(60 Chords)

A / Amaj7 / A7 / Bm / Bm6 / Bm7 / B7 / C#m / C#m7 / C# / C#7 / C#7sus4 / D / Dmaj7 / Dm

Dm6 / D7 / E / E7 / E7sus4 / Em7 / F#m / F#mmaj7 / F#m7 / F#m6 / F#maug / F#7 / G#m7(b5) / G#m7 / G#7

A6 / Aaug / Amaj9 / Aadd9 / A9 / Bmmaj7 / Bmadd9 / Bm9 / B9 / Bm7(b5) / C#7aug / C#7(b9) / C#7(#9) / C#9 / C#m7(b5)

D6 / Dmaj9 / Dadd9 / D9 / Em6 / E6 / Eaug / E7aug / E7(b9) / E9 / F#mmaj9 / F#madd9 / F#7(b9) / G#7(b5) / G#7(b9)<Key = Bb - Gm>(60 Chords)

Bb / Bbmaj7 / Bb7 / Cm / Cm6 / Cm7 / C7 / Dm / Dm7 / D / D7 / D7sus4 / Eb / Ebmaj7 / Ebm

Ebm6 / Eb7 / F / F7 / F7sus4 / Fm7 / Gm / Gmmaj7 / Gm7 / Gm6 / Gmaug / G7 / Am7(b5) / Am7 / A7

Bb6 / Bbaug / Bbmaj9 / Bbadd9 / Bb9 / Cmmaj7 / Cmadd9 / Cm9 / C9 / Cm7(b5) / D7aug / D7(b9) / D7(#9) / D9 / Dm7(b5)

Eb6 / Ebmaj9 / Ebadd9 / Eb9 / Fm6 / F6 / Faug / F7aug / F7(b9) / F9 / Gmmaj9 / Gmadd9 / G7(b9) / A7(b5) / A7(b9)<Key = B - G#m>(60 Chords)

B / Bmaj7 / B7 / C#m / C#m6 / C#m7 / C#7 / D#m / D#m7 / D# / D#7 / D#7sus4 / E / Emaj7 / Em

Em6 / E7 / F# / F#7 / F#7sus4 / F#m7 / G#m / G#mmaj7 / G#m7 / G#m6 / G#maug / G#7 / A#m7(b5) / A#m7 / A#7

B6 / Baug / Bmaj9 / Badd9 / B9 / C#mmaj7 / C#madd9 / C#m9 / C#9 / C#m7(b5) / D#7aug / D#7(b9) / D#7(#9) / D#9 / D#m7(b5)

E6 / Emaj9 / Eadd9 / E9 / F#m6 / F#6 / F#aug / F#7aug / F#7(b9) / F#9 / G#mmaj9 / G#madd9 / G#7(b9) / A#7(b5) / A#7(b9)<Dim Chord>(3 Chords)

Cdim Ebdim F#dim Adim / Ddim Fdim G#dim Bdim / Edim Gdim Bbdim C#dim
コードデータ(MIDIデータ)
¥3,000

 

error: Content is protected !!